Prim Dr Ruža Bajić
Specijalista pedijatrije
Višegodišnje iskustvo u praćenju rasta i razvoja dece, kao i lečenju dece i omladine od 0 do 18 godina.

Cenovnik usluga

USLUGA CENA
Prvi pregled3.500 din
Kontrolni pregled2.000 din
Sistematski pregled
(pedijatrijski pregled, antropometrijska merenja, otoskopski pregled)
4.000 din
Konsultativni pregled profesora, docenta5.000 din
Konsultativni pregled specijaliste4.000 din
Kućna poseta5.000 din
Pregled i potvrda za kolektiv1.500 din
Obrada pupčane rane1.000 din
Inhalacija, perentalna terapija500 din
Psiholog5.000 din